Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Dataskyddspolicy

Syftet med vår allmänna dataskyddspolicy

Gullberg & Jansson AB koncern värnar om din integritet och är angelägna om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna Dataskyddspolicy som utgår från gällande Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data ProtectionRegulation, 25 maj 2018). Policyn tydliggör hur vi tar tillvara på dina rättigheter och din integritet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om kunder och leverantörer för att kunna uppfylla våra avtal och för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser t ex bokföring och skatteredovisning. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet samt för laglig efterlevnad. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig god service vad gäller exempelvis uppföljning och information.

Vid behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte, t.ex. genom direktmarknadsföring per e-post, har du rätt att neka oss användningen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, såsom att de krävs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller att du givit oss samtycke. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Kund:

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Kundens projektnummer och referensnummer

Kundens kontaktperson:

Namn

Titel

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Uppgifter som du självmant registrerat och frivilligt uppger

Utöver ovanstående behandlar vi även uppgifter från innehåll som du själv publicerar sk användargenererat innehåll.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I möjligaste mån försöker vi alltid inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina uppgifter. När du accepterar våra allmänna villkor samtycker du också samt accepterar att vi behandlar dina personuppgifter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får från offentliga register
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra events
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar, söker anställning hos, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlar vi dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi behandlar alla uppgifter inom EU.

Vi har och utvecklar ständigt våra rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I de fall då vi tar extern hjälp i vår verksamhet, och som innebär att en tredje part behandlar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för, t.ex. vad gäller ekonomitjänster, revision och IT samt övriga konsulttjänster, upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal med respektive leverantör.

Din integritet är viktig för oss. Vi strävar efter att på bästa sätt säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det säkerställer vi genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Det gäller bl.a. uppgifter som måste kunna lämnas och redovisas för statliga myndigheter såsom Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för ändamålet. Uppgifter för bokföring sparas enligt gällande lagstiftning i sju år. Personuppgifter som vi erhåller vid ansökan om tjänst på Gullberg & Jansson AB koncern sparas i fem år. Detta då ett visat intresse av en tjänst hos oss bedöms kunna kvarstå och ses som ett medgivande om att bli kontaktad om ett nytt tillfälle uppstår inom fem år. I de fall det finns ett kund-leverantörsförhållande eller ett förhållande med personer där vi ser möjligheter till nya uppdrag och kunder sparar vi personuppgifterna så länge relationen eller möjligheten kvarstår.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut kopia på de personuppgifter vi har registrerat på dig, rätta felaktiga uppgifter, få uppgifter raderade och ta tillbaka ditt samtycke. Vi kan inte radera alla dina personuppgifter om de krävs enligt bokförings- och skattelagstiftningen eller för att uppfylla avtal. 

Vårt ansvar

Gullberg & Jansson AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakt i fråga om integritets- och dataskydd

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@gullbergjansson.se eller ta kontakt med Gunilla Månsson på e-post gunilla.mansson@gullbergjansson.se eller på telefon 070-3692066.

Tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd över vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta datainspektionen som är ansvarig myndighet för tillämpningen av datalagstiftningen. Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan